pieczywopelnoziarniste.pl


Aktualności

Studenci UPWr w programie Uniwersytetu TAMU


Luty 7, 2018

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych i Uniwersytet TAMU w Teksasie co roku organizuje wymianę
młodych rolników Polska – Teksas. W programie mogą wziąć udział osoby do 30. roku życia. W 2017 wybrano
10 osób – troje w Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Link - Studenci UPWr w programie Uniwerystetu TAMU


Zaproszenie do udziału w Programie Wymiany Młodych Rolników POLSKA-TEKSAS 2018


Luty 7, 2018

POLSKI ZWIĄZEK
PRODUCENTÓW ROŚLIN ZBOŻOWYCH

WE WSPÓŁPRACY
Z AGRO BUSINESS KLUBEM
ORAZ CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE


ZAPRASZA DO UDZIAŁU
w PROGRAMIE WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW POLSKA – TEKSAS 2018


Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im
wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program realizowany jest w Polsce i w
Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy rolnicy wyjeżdżają na fermy do Teksasu, a młodzież z
Teksasu przyjeżdża do polskich gospodarstw.

Celem Programu Wymiany jest

1. Zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków
   przyrodniczych
2. Wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych
3. Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie
4. Budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem

Założenia programu

1. Pobyt w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych pracach i zajęciach rodziny goszczącej;
2. Zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej i ekonomii;
3. Udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym w celu
   pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym;
4. Poznanie tradycji, historii i kultury, zwiedzania miejsc historycznych i zabytków

Realizatorzy Programu oraz instytucje i organizacje współpracujące

Z polskiej strony – Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych przy współpracy
z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Agro Biznes Klub

Ze strony amerykańskiej – Teksas A& M University, TALL Program oraz pięć organizacji branżowych reprezentujących
rolników z pięciu sektorów:

• producentów pszenicy Stanu Teksas (Texas Wheat Producers)
• producentów kukurydzy Stanu Teksas (Texas Corn Producers)
• producentów ziarna sorgo Stanu Teksas (Texas Grain Sorghum Producers)
• producentów mleka Stanu Teksas (Texas Association of Dairymen)
• producentów trzody chlewnej Stanu Teksas (Texas Pork Producers Association)

Partnerzy Programu w Polsce
Bayer CropScience i Syngenta

Koordynatorzy programu
Ze strony polskiej – Katarzyna Boczek – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Ze strony amerykańskiej – Jim Mazurkiewicz – Texas A&M University i TALL Program

Organizacja Programu

Planowany wyjazd polskich rolników: 16 czerwca – 22 lipca 2018
Długość trwania programu: 5 tygodni
Wymagany wiek uczestników: 20-30 lat
Tematyka: produkcja zbóż, kukurydzy, sorgo, mleka i trzody chlewnej
Wymagane wykształcenie: ukończona szkoła średnia lub studia wyższe kierunki rolnicze
Wymagania językowe: co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielną komunikację
Mile widziane: prawo jazdy na samochód, traktor, inne maszyny rolnicze

Inne wymagania dotyczące młodych rolników

1. Każdy z uczestników zobowiązany będzie udziału w codziennych zajęciach oraz do mieszkania w gospodarstwie
   u rodziny goszczącej
2. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę
3. Uczestnicy powinni zdobywać wiedzę i doświadczenie praktyczne, dlatego oczekuje się od nich aktywności,zaangażowania
   i zainteresowania. Mile widziane będą artykuły, zdjęcia i filmy wykonane podczas pobytu w Teksasie
4. W każdym gospodarstwie goszczącym będzie jeden uczestnik wymiany
5. Na początku wymiany uczestnicy wezmą udział w trzydniowym programie wprowadzającym, a na zakończenie programu
    w dwudniowym programie podsumowującym.
Warunki pobytu

1. Uczestnik ma zapewniony transport z i na lotnisko w Teksasie
2. Uczestnik weźmie udział w 3 – dniowym szkoleniu wprowadzającym na Uniwersytecie Stanowym TAMU w
   College Station (pod Austin) finansowanym przez sponsorów
3. Uczestnik ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie na czas trwania programu
4. Uczestnik weźmie udział w spotkaniu podsumowującym program i kolacji przygotowanej przez organizatorów programu w
   Teksasie
5. Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie

Koszty po stronie uczestnika programu

1. Przelot samolotem – 3880 złotych ( dokładna cena biletu zależy od kursu dolara)
2. Ubezpieczenie – 300 złotych
3. Wiza – 576 złotych ( kurs z dnia 30.01.2018)
4. Koszty administracyjne programu – 500 złotych

Dokumenty jakie należy wypełnić

1. Formularz zgłoszeniowy w języku polskim
2. Formularz zgłoszeniowy w języku angielskim – wkleić zdjęcie
3. Zobowiązanie o przyjęciu uczestnika Programu Wymiany w 2019 roku
4. Kopia paszportu ( może być dostarczona w terminie późniejszym)
5. Kopia dowodu osobistego

Proszę wszystkie dokumenty przesłać przed rozmową kwalifikacyjną na adres
e-mail:k.boczek@cdr.gov.pl

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dla osób zainteresowanych udziałem w Programie odbędzie się w
Warszawie w dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 11.00
w budynku Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich ul. Hoża 66/68 , sala konferencyjna IV piętro

Kontakt

do koordynatora Programu Wymiany, Katarzyny Boczek
tel 604 477 651 e-mail:k.boczek@cdr.gov.pl

lub Prezesa Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Stanisława Kacperczyka
tel 604 186 906 e-mail:akacpe@poczta.onet.pl


Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy


Styczeń 30, 2018

19 stycznia o godz. 13 w trakcie Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA 2018 odbyło się Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy. Poniżej kilka artykułów na temat Forum (artykuły ukazały się na łamach AGROSERWISU w numerze 1-2/2018)

Jak ograniczyć niekorzystny wpływ warunków pogodowych na efekty produkcyjne i koszty produkcji rolniczej
20 lat działalności PZPRZ na rzecz polskiego rolnictwa
Wykorzystanie potencjału produkcyjnego polskiego rolnictwa szansą przewagi konkurencyjnej i efektywnego gospodarowania
Rozwój i charakterystyka systemów rolniczych od rolnictwa pierwotnego po cyberrolnictwo
Nowe metody uprawy konserwującej w zbożach, kukurydzy i bobowatych

List od Pana Mariana Sikory – Przewodniczącego Rady Federacji Związków Producentów Rolnych
Podziękowanie od Pana Mariana Sikory w imieniu Zarządu Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych
List Gratulacyjny od Pani prof. dr hab. Bożeny Łozowskiej – Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB



Gala AGROBIZNESU na SGGW


Styczeń 17, 2018



Copyright © 2015-2018 pieczywocaloziarniste.pl